Alocuțiunea Prefectului județului Cluj susținută cu ocazia celebrării a 100 de ani de relații de prietenie româno-americane

Excelența Voastră, Domnule Ambasador, Domnule Primar, stimate oficialități, distinși oaspeți,

Permiteți-mi, Domnule Ambasador, să mă declar onorat de a avea ocazia să vă urez bun venit în județul Cluj, sufletul cultural și economic al Transilvaniei, la finalul unei săptămâni festive, a aniversării Independenței Statelor Unite ale Americii, când avem, totodată, bucuria de a celebra nu doar centenarul Marii Uniri, ci și un centenar al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii.

În lumina celor 138 de ani împliniți de la stabilirea primelor relații diplomatice româno-americane și în virtutea tuturor rezoluțiilor și declarațiilor comune care au consfințit parteneriatul strategic între România și Statele Unite ale Americii, cred că prietenia e, într-adevăr, cuvântul capabil să descrie cel mai bine raporturile noastre bilaterale.

Mai întâi, pentru că prietenie înseamnă atașament, iar România s-a străduit să-și dovedească, mai ales în ultimele decenii, atașamentul față de acele principii și valori democratice care definesc identitatea Statelor Unite ale Americii.

Apoi, pentru că prietenie înseamnă asociere, iar România s-a asociat cu Statele Unite ale Americii, asumându-și rolul de pion strategic al stabilității și securității în Europa de Sud-Est, odată cu intrarea în Alianța Nord-Atlantică.

În fine, pentru că prietenie înseamnă încredere, iar România are încredere în partenerii săi, prin urmare, va continua să demonstreze, la rândul ei, că atașamentul față de valorile democratice a fost sincer și că asocierea va fi trainică.

Profit, așadar, de acest moment festiv pentru a-mi exprima, la rândul meu, încrederea în viitorul prieteniei româno-americane, care nu e doar una diplomatică, ci și militară, economică, științifică și culturală.

De altfel, ca notă culturală, aș mai aminti doar că, în 1926, sculptorul român Constantin Brâncuși intra pe teritoriul Statelor Unite cu câteva creații avangardiste care, la momentul respectiv, nu au fost considerate de către vameșii americani opere de artă, ci „ustensile de bucătărie și echipament spitalicesc”, fiind taxate și, ulterior, confiscate, ceea ce a generat un proces faimos în istoria artelor: Brâncuși vs. S.U.A. Este vorba de un proces a cărui sentință pronunțată de un judecător american cu viziune a constituit certificatul de naștere a artei moderne.
Cea mai controversată dintre „probele” acestui proces a reprezentat-o „Pasărea în spațiu”, un simbol al libertății esențializate.

Dincolo de orizontul acestei anecdote care vorbește despre interpretarea divergentă a obiectului, sunt convins că cei peste o sută de ani de prietenie dintre România și Statele Unite ale Americii au avut mereu la bază o viziune convergentă asupra simbolului, căci societatea pe care am aspirat s-o construim începând cu 1918 și cu ajutorul „Celor 14 puncte” ale președintelui Woodrow Wilson a fost una a libertății democratic asumate.

Să închinăm astăzi, cu prietenie, pentru consolidarea acestui ideal și pentru o viziune unitară asupra viitorului!

Vă mulțumesc.

Galerie foto: click aici