AM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Va fi finanțată crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate.

Prevăzută inițial a începe la data de 17.12.2018, înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 14.01.2019 ora 09:00 și se va încheia în data de 11.03.2019 ora 17:00. Amânarea deschiderii apelului a fost cauzată de o serie de modificări, cele mai importante dintre acestea fiind:

– modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri și a prevederilor din Ghidul Solicitantului, în sensul posibilității ca ajutorul de minimis să poată fi acordat și IMM-urilor partenere în proiect. În forma precedentă, singura entitate care putea primi acest ajutor era liderul de proiect;
– codurile CAEN 70.10 – Activități privind sediile sociale și 70.22 – Activități de consultanță în afaceri și management nu mai sunt excluse de la finanțare
– la subcapitolul 3.2, Lista documentelor care însoțesc cererea de finanțare, se adaugă documentul balanța contabilă, numai pentru întreprinderile înființate în 2018, care nu au încheiat încă un exercițiu financiar pentru a putea depune un bilanț. Aceeași nouă prevedere vizează și modificările de la subcapitolul 4.2.1 – Grila de verificare administrativă și a eligibilității.
– dispare obligativitatea ca procedurile de atribuire a contractelor de achiziție să fie desfășurate exclusiv de către liderul de parteneriat. Procedurile vor putea fi desfășurate și de parteneri, dar liderul le va monitoriza și se va asigura că nu va exista divizare în contracte de valoare mai mică pentru produse/servicii/lucrări similare.

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 29.062.500 euro (FEDR+BS), echivalentul a 135.724.781 lei, din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:

• Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.
• Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/