Autorităţi locale: Parteneriate pentru oraşe durabile

Direcţia Generală pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare din cadrul Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte „Autorităţi locale: Parteneriate pentru oraşe durabile”.
Obiectivul general al acestui apel este de a promova dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate între autorităţile locale ale statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere, în conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă.

Obiectivele specifice ale acestei cereri de propuneri vizează consolidarea guvernanţei urbane, asigurarea incluziunii sociale a oraşelor, îmbunătăţirea mobilităţii şi ecologizării oraşelor,
şi îmbunătăţirea prosperităţii şi a inovării în oraşe.

Bugetul total al apelului este de 53 de milioane de euro. Grantul solicitat în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să se încadreze între 2.000.000 € şi 5.000.000 €.
Aplicațiile se vor face în două etape: termenul inițial pentru depunerea spre evaluare a Notelor de concept este 6 decembrie 2018. Ulterior, solicitanţii selectaţi vor fi invitaţi să depună aplicaţia integrală.

Detalii despre apelul de proiecte, precum și pachetul informativ complet, pot fi consultate pe portalul Comisiei Europene, pe pagina special dedicată Programului.