Burse din fonduri europene pentru elevii liceelor profesionale

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului Bursa profesională. În cadrul apelului, va putea depune proiecte Centrul National de Dezvoltare a învaţământului Profesional şi Tehnic, structura coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Elevii din clasele IX-XI din licee profesionale (inclusiv dual pentru nivelul 3 de calificare), vor fi stimulaţi să-şi continue studiile cu burse acordate din fonduri europene. Pentru acordarea burselor au fost alocate 71,44 milioane euro fonduri europene.

Sunt avuţi în vedere elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevi din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic.

MFE aşteaptă propuneri şi sugestii referitoare la acest ghid până la data de 6 august 2018, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.