Casarea a 3 autoturisme marca Daewoo

Instituția Prefectului Județul Cluj anunță casarea a 3 autoturisme marca Daewoo. Firmele interesate în achiziționarea lor pot depune în perioada 08.11.2019 – 08.12.2019 ofertele la registratura instituției sau pe email: prefectura [@] prefecturacluj.ro.

Instrucțiunea nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor:
Art.36
(1) Mijloacele de transport care nu au fost vândute prin licitație, selecție de oferte sau negociere directă, valorificate direct fără organizare de licitație ori care nu au fost transmise fără plată altor instituții publice sau unităților de cult religios recunoscute în România pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite care le are în administrare, prin operatori economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile. În acest sens se solicită, în scris, oferte de preț de la operatorii economici autorizați care au ca obiect de activitate achiziționarea de materiale refolosibile, respectiv activități de colectare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, la nivelul fiecărei unități deținătoare de astfel de vehicule se constituie o comisie care analizează ofertele ținând cont inclusiv de eventualele cheltuieli de transport, urmând ca negocierea de preț să se facă cu operatorul economic care a depus cea mai bună ofertă. În situația în care pe raza județului/municipiului București nu este autorizat decât un singur operator economic, negocierea se face cu acesta.

(2) Scăderea din evidența contabilă a bunurilor care se valorifică astfel se face în baza procesului-verbal de negociere, a avizului de însoțire a mărfii și a facturii la care se anexează copie după certificatul de distrugere emis în condițiile specificate în art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorul economic specializat și autorizat care a preluat vehiculul.
(3) Certificatul de distrugere în original se folosește pentru radierea din circulație a mijlocului de transport.