COMUNICAT DE PRESĂ – achitarea plăților aferente operațiunilor de înmatriculare și permise

Începând cu data de 01.10.2020, tarifele reprezentând contravaloarea certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor de circulație provizorie și de emitere a permiselor de conducere, nu se mai pot achita numerar la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului județului Cluj. Acestea se vor achita exclusiv în cont BCR – RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând următoarele mijloace de plată: virament, mijloace de plată online, Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P) – ghișeul.ro, POS-uri instalate de către RA-APPS la sediul serviciului – în curs de operaționalizare.

Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare, se vor achita în contul Trezoreriei Cluj-Napoca – RO69TREZ216502601X033744 (cod de identificare fiscală Instituția Prefectului – Județul Cluj: 4288012), prin virament, mandat poștal, numerar la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj sau la casieria Trezoreriei Cluj-Napoca, în condițiile legii.

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

Biroul de presă,
30.09.2020