Comunicat de presă – Finalizare Proiect – Pregătire documentație tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739

Vă informăm că proiectul finanţat din bugetul Institutului Național al Patrimoniului, în cadrul Apelului Național de Proiecte Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, a fost finalizat în data de 27 noiembrie.

Beneficiarul contractului de finanțare a fost Instituția Prefectului județul Cluj, proiectul constând în elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a unei expertize tehnice și a studiilor aferente (geotehnic, topografic, istoric-arhitectural, altele) la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj.

Valoarea finanțării a fost de 204.770 lei, din care 139.910 lei a reprezentat finanţarea nerambursabilă acordată de Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Documentaţia tehnico-economică realizată prin acest proiect este necesară pentru demararea unui viitor proiect de reabilitare, modernizare şi dotare a clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj.

Biroul de presă,

11 decembrie 2020,
Cluj-Napoca