Comunicat de presă – Hotărârile CJSU Cluj nr. 64, 65 și 66 din 23.10.2020

1️⃣ COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ a aprobat astăzi HOTĂRÂREA NR. 64, pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități în aplicarea Ordinelor Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sic din comuna Sic și localitatea Săvădisla din comuna Săvădisla, județul Cluj, pentru o perioadă de 14 zile.
➡️ Principalele măsuri și responsabilități stabilite pentru zonele carantinate, sunt următoarele:
1️⃣ Asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice;
2️⃣ Implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea, din punct de vedere medical, a persoanelor izolate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
3️⃣ Colectarea deșeurilor și asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice;
4️⃣ Asigurarea continuității aprovizionării cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței;
Responsabili: primăriile comunelor Sic și Săvădisla, cu sprijinul voluntarilor dacă situația o impune.
5️⃣ Asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populației prin unitățile farmaceutice existente pe raza celor două comune;
6️⃣ Stabilirea limitelor de competență pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj, cu aprobarea prefectului sau înlocuitorului de drept al acestuia;
7️⃣ Punerea la dispoziția persoanelor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologie existent;
8️⃣ Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zonele de carantină stabilite prin Ordinele Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, după caz;
➡️ În/Din zonele carantinate este permisă intrarea/ieșirea pentru:
🔺transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
🔺persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
🔺persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
🔺persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
🔺deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
🔺deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
🔺urgențe medicale;
🔺elevii care au domiciliul în zonele carantinate și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală.
❗️Tranzitarea zonelor carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, se va realiza pe rutele ocolitoare stabilite prin prezenta hotărâre, cu excepția persoanelor care au domiciliul in localitatea Finișel, comuna Săvădisla, care vor tranzita localitatea Săvădisla fără a staționa în interiorul acesteia.
❗️Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zonele carantinate prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.
❗️Toate persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotarâre, vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
❗️S-a aprobă modelul de Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte motivul justificat al deplasării, poate fi vizualizată aici:
2️⃣ Având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor Covid- 19 în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori în comuna Mica, COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ a aprobat Hotărârea nr. 65 prin care se completează anexa nr.2 la Hotărârea CJSU Cluj nr.52/15.10.2020.
➡️ Începând cu data de 25.10.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile, comuna Mica, va lua toate măsurile pentru asigurarea rezilienței comunității si de diminuare a impactului tipului de risc, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr.52/15.10.2020, specifice unităților administrativ-teritoriale a căror rată de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori.
3️⃣ Prin Hotărârea nr. 66, se aprobă începând cu data de 26.10.2020, trecerea de la scenariul de funcționare actual la scenariul de funcționare 3, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Mica, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre.
Biroul de presă
23.10.2020