Comunicat de presă – Ordinul nr. 4.659.818/2020, emis de Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Gherla

➡️ Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Gherla generată de coronavirusul SARS-CoV-2Ieri, 04.11.2020, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 8,44 cazuri la 1000 de locuitori, a fost emis ordinul prin care s-a instituit măsura de carantină zonală, începând cu data de 05.11.2020, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Gherla.
❗️Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
❗️Circulația şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.
❗️❗️Se instituie o serie de măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:
1️⃣ limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
2️⃣ în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menţionate se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
🔺a. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
🔺b. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/ domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
🔺c. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
🔺d. deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
🔺e. deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
🔺f. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
🔺g. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
🔺h. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
🔺i. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi;
🔺j. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
🔺k. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
🔺l. alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
3️⃣ în intervalul orar 22.00-06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l);
4️⃣ în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
5️⃣ se permite tranzitarea municipiului Gherla de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate;
6️⃣ se permite oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc;
7️⃣ se permite oficierea slujbelor de înmormântare doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;
8️⃣ se permite oficializarea stării civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
9️⃣ se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise;
1️⃣0️⃣ se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupune prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online;
1️⃣1️⃣ se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
1️⃣2️⃣ se interzice organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
1️⃣3️⃣ se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor;
1️⃣4️⃣ se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
1️⃣5️⃣ se interzice activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare;
1️⃣6️⃣ se interzice activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
1️⃣7️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
1️⃣8️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
1️⃣9️⃣ se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
2️⃣0️⃣se interzic toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
2️⃣1️⃣ se interzice organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri;
2️⃣2️⃣ se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop;
2️⃣3️⃣ se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare fizică;
2️⃣4️⃣ în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanţare;
2️⃣5️⃣ operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
➡️ Declarația poate fi descărcată de aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/…/declaratie-proprie…
➡️ Ordinul 4.659.818/ 04.11.2020 poate fi consultat accesând link-ul: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/…/11/OSDSU-4659818.pdf