Comunicat de presă – Prelungirea stării de alertă începând cu data de 15 septembrie 2020

Prin Hotărârea de Guvern nr. 782 din 14.09.2020, este prelungită cu 30 de zile starea de alertă.
Pe lângă măsurile de combatere și prevenire a epidemiei de COVID – 19 existente, au fost adoptate unele măsuri de relaxare și au fost stabilite reguli clare de protecție sanitară pentru alegerile locale din 27 septembrie:
– este permisă și practicarea sporturilor de contact, cu respectarea regulilor de distanțare între participanți;
– se permite organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea regulilor de igienă generale: purtarea măștii de protecție, dezinfectarea obligatorie a mâinilor, menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți, dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada mitingului/demonstrației.
Principalele reguli de protecție sanitară pentru alegerile locale din 27 septembrie, sunt următoarele:
– purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către candidații și echipele de campanie și de către participanții la procesul electoral;
– accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane;
– numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;
– alegătorii sunt obligați să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și localul de vot și la ieșirea din acestea;
– alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic;
– în vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m față de operatorul de calculator și membrii biroului electoral al secției de votare; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca acoperind nasul și gura;
– alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secției de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală și va poziționa actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acesteia de către membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară;
– se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT”;
– după exercitarea dreptului de a vota, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu mențiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate;
– numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20;

Textul integral al documentului, aici.