Comunicat de presă – Sume alocate pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, afectate de calamitățile naturale

Guvernul României a aprobat în ședința din 16 iulie, Hotărârea privind alocarea a peste 353 de milioane de lei din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 495 de unităţi administrativ – teritoriale din 14 județe, afectate de calamități naturale.

S-a alocat suma de 148.289.000 lei pentru 35 de UAT-uri din județul Cluj, afectate de inundațiile din ultima perioadă, în vederea refacerii unor utilități, obiective sociale, apărări de maluri, drumuri județene, poduri/podețe/punți pietonale, străzi/drumuri comunale/drumuri sătești/ulițe.

Lista poate fi consultată aici.

Biroul de presa
17.07.2020