Programul de funcționare al instituției

În atenția opiniei publice

Ca urmare a instituirii stării de urgență prin Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, vă informăm că pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Totodată s-a modificat programul de audiențe, relații cu publicul și registratură generală! Pentru detalii click aici!

PROGRAM DE LUCRU

Luni – Joi: 08.00 – 16.30

Vineri: 08.00 – 14.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08.00 – 16.30

Joi: 08.00 – 18.30

SERVICIUL PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU

Îndrumarea reprezentanților UAT-urilor, cu privire la aplicarea legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001.

Luni: 13.00 – 16.00

Joi: 13.00 – 16.00

Program de audiențe cu publicul:

Joi: 09.00 – 12.00

Consiliere telefonică:

Marți și Miercuri: 14.00 – 16.00

Joi: 08.00 – 10.00

Cetățenii care doresc lămuriri cu privire la documentațiile întocmite și înaintate în temeiul legilor fondului funciar de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pot obține aceste informații la nr. de telefon 0264.503.325 și 0264.503.326.

Cetățenii beneficiari ai măsurilor reparatorii stabilite în baza Legii nr. 10/2001 pot obține informații cu privire la dosarele transmise de către entitățile învestite cu soluționarea notificărilor la nr. de telefon 0264.503.376.