Programul de funcționare al instituției

În atenția opiniei publice

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS –CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota –Raport nr. 647251/2020 privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, vă informăm că s-a modificat programul de audiențe, relații cu publicul și registratură generală! Pentru detalii click aici!

PROGRAM DE LUCRU

Luni – Joi: 08.00 – 16.30

Vineri: 08.00 – 14.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08.00 – 16.30

Joi: 08.00 – 18.30

SERVICIUL PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU

Îndrumarea reprezentanților UAT-urilor, cu privire la aplicarea legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001.

Luni: 13.00 – 16.00

Joi: 13.00 – 16.00

Program de audiențe cu publicul:

Joi: 09.00 – 12.00

Consiliere telefonică:

Marți și Miercuri: 14.00 – 16.00

Joi: 08.00 – 10.00

Cetățenii care doresc lămuriri cu privire la documentațiile întocmite și înaintate în temeiul legilor fondului funciar de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pot obține aceste informații la nr. de telefon 0264.503.325 și 0264.503.326.

Cetățenii beneficiari ai măsurilor reparatorii stabilite în baza Legii nr. 10/2001 pot obține informații cu privire la dosarele transmise de către entitățile învestite cu soluționarea notificărilor la nr. de telefon 0264.503.376.