Programul de funcționare al instituției

PROGRAM DE LUCRU

Luni – Joi: 08.00 – 16.30

Vineri: 08.00 – 14.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08.00 – 16.30

Joi: 08.00 – 18.30

SERVICIUL PENTRU URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU

Îndrumarea reprezentanților UAT-urilor, cu privire la aplicarea legilor fondului funciar și a Legii nr. 10/2001.

Luni: 13.00 – 16.00

Joi: 13.00 – 16.00

Program de audiențe cu publicul:

Joi: 09.00 – 12.00

Consiliere telefonică:

Marți și Miercuri: 14.00 – 16.00

Joi: 08.00 – 10.00

Cetățenii care doresc lămuriri cu privire la documentațiile întocmite și înaintate în temeiul legilor fondului funciar de către comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pot obține aceste informații la nr. de telefon 0264.503.325 și 0264.503.326.

Cetățenii beneficiari ai măsurilor reparatorii stabilite în baza Legii nr. 10/2001 pot obține informații cu privire la dosarele transmise de către entitățile învestite cu soluționarea notificărilor la nr. de telefon 0264.503.376.