Agenda de lucru a subprefectului

Luni – Marţi: exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate şi conducerea operativă (a instituţiei prefectului, cu excepţia Cancelariei prefectului);

Miercuri: elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;

Audienţe: orele 13.00 – 16.30.

Joi – Vineri: exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate şi conducerea operativă (a instituţiei prefectului, cu excepţia Cancelariei prefectului);