Programul COSME – Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises a lansat apelul pentru proiecte COS-SEM-2020-4-01: Social economy missions.

Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este crearea de rețele regionale eficiente de părți interesate de economia socială și stimularea colaborării interregionale în domeniul economiei sociale. O cooperare interregională sporită în domeniul economiei sociale va contribui semnificativ la construirea treptată a unei comunități de bune practici în economia socială, ca parte integrantă a unui model economic european durabil.
Aplicantul și partenerii trebuie să fie autorități publice locale stabilite în țările participante la UE și în alte țări COSME.
Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 9 iunie 2020, ora 17:00 (ora din Bruxelles).

Toate informațiile sunt disponibile pe pagina https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions.

Punctul Europa pentru cetățeni
E-mail: info@europapentrucetateni.eu
Web: www.europapentrucetateni.eu
www.facebook.com/europapentrucetateni
Tel / fax: 021 316 60 60