Programul Transnațional Dunărea

Cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Transnațional Dunărea a fost lansat pe 28 ianuarie 2019 și este deschis până pe 8 martie 2019.

Acest apel are un buget disponibil de aproximativ 60 mil. euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA și ENI.

Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte care urmăresc îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, implementate printr-un parteneriat transnațional extins.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminisțrației Publice (MDRAP) deține rolul de Autoritate Naționala/Punct Național de Contact a programului.

Pentru detalii, consultați site-ul programului http://www.interreg-danube.eu/.