Proiectul Ghidului Solicitantului Start-up Nation 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat a publicat pentru dezbatere proiectul Ghidului Solicitantului Start-up Nation 2018. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați:

Website: http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/proiect-ghidul-solicitantului-start-up-nation-2018/