Ședința Colegiului Prefectural din luna februarie 2020

Colegiul prefectural al judeţului Cluj se reunește în ședință ordinară, vineri, 28.02.2020,  începând cu  ora 1000, în Sala Mare a Palatului Administrativ Cluj.

În cadrul reuniunii vor fi prezentate primele patru priorități (măsuri și acțiuni cuantificabile) în ceea ce privește activitatea serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județului Cluj, cu identificarea campaniilor desfășurate de ministerele de resort, prin reprezentanții săi în teritoriu (unde situația o impune).

Totodată, va fi prezentat planul acțiunilor comune ce urmează a se desfășura în colaborare cu alte servicii publice deconcentrate (unde situația o impune).

Instituțiile nominalizate pentru prezentarea obiectivelor/ priorităților sunt:

  • Direcția Județeană pentru Cultură Cluj
  • Direcţia Judeţeanǎ pentru Sport şi Tineret Cluj
  • Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
  • Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj
  • Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj
  • Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj

 

Reprezentanții mass-media sunt invitați la ședința Colegiului Prefectural.

                                                                                                       

Biroul de presă

                                                                                                           27.02.2020