Ședința Colegiului Prefectural din luna ianuarie 2020

Colegiul Prefectural al județului Cluj se reunește în ședință ordinară vineri, 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ Cluj.

În cadrul ședinței, vor fi prezentate primele patru priorități (măsuri și acțiuni cuantificabile) în ceea ce privește activitatea serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județului Cluj, cu identificarea campaniilor desfășurate de ministerele de resort, prin reprezentanții săi în teritoriu (unde situația o impune).
Totodată, va fi prezentat planul acțiunilor comune ce urmează să se desfășoare în colaborare cu alte servicii publice deconcentrate (unde situația o impune).

Instituțiile nominalizate pentru prezentarea obiectivelor/priorităților sunt:
– Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj;
– Casa Județeană de Pensii Cluj;
– Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj;
– Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj;
– Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj;
– Direcția pentru Agricultură a Județului Cluj;
– Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Cluj;
– Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Cluj;
– Garda Forestieră Cluj;
– Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Cluj;
– Oficiul Județean de Zootehnie Cluj;
– Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Cluj;
– Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;
– Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj.

Reprezentanții mass-media sunt invitați la ședința Colegiului Prefectural.

Biroul de presă
29.01.2020