Institutia Prefectului

Ceremonia de învestire a subprefectului județului Cluj, Domnul Budai Bela

Instituția Prefectului – Județul Cluj vă invită să luați parte astăzi, 6 februarie 2020, ora 14:00, în Sala Mare a Palatului Administrativ, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, Cluj-Napoca, la ceremonia de învestire în funcția de subprefect a domnului Budai Bela.

Evenimentul se va desfășura, în sistem videoconferință, în prezența domnului Ion-Marcel VELA, ministrul afacerilor interne, și a domnului Gheorghe SORESCU, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Domnul Budai Bela a fost numit în funcția de subprefect al județului Cluj prin Hotărârea Guvernului României nr. 95 din 4 februarie 2020, publicată în M. Of. nr. 81 din 2020.

 

 Biroul de presă

   06.02.2020

Alocuțiunea doamnei Irina Munteanu cu ocazia ceremoniei de învestire a suprefectului județului Cluj

Stimați invitați,

Am depus un jurământ, astăzi, aici, în fața dumneavoastră, să respect Constituția și legile acestei țări și să fac tot ce stă în priceperea mea pentru binele locuitorilor acestui județ. Mai mult

Membrii Asociației CERT Transilvania invitați la Instituția Prefectului – Județul Cluj

Vineri, 4 mai 2018, ora 12.00, prefectul județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, se va întâlni la sediul Palatului Administrativ Cluj (Sala mare) cu membrii Asociației CERT Transilvania, care au participat la acțiunea de căutare-salvare a minorului Alexandru-Ovidiu Rotar, dispărut de la domiciliul său în data de 27 aprilie 2018.
La întâlnire au fost invitați să participe reprezentanții instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională din județul Cluj care au fost direct implicați în acțiunea de căutare-salvare.
De asemenea, la propunerea Asociației CERT Transilvania va fi semnat un protocol de colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Cluj, al cărui principal scop îl constituie intervențiile comune în cazul unor situații de urgență pentru rezolvarea eficientă a acestora.

Reprezentanții mass-media sunt invitați la eveniment.

Biroul de presă
03.05.2018

Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj – PATA RÂT

Miercuri, 28 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la solicitarea Consiliului Județean Cluj transmisă cu adresa nr. 9448/23.03.2018, prin care s-a solicitat constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri de la Pata-Rât.
La ședință au participat un număr de 38 de membri, ședința fiind statutară.
A fost analizată solicitarea Consiliului Județean Cluj fiind adoptată cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru) Hotărârea nr.1 din 28.03.2018 pe care o redăm mai jos:

HOTĂRÂREA NR.1 din 28.03.2018

Având în vedere:
– adresa Consiliului Județean Cluj nr.9448/23.03.2018 prin care se solicită constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri Pata-Rât, completată prin adresa nr.9448/28.03.2018;
– raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât cf. Contractului nr.34019/208/2017, înaintat de Consiliul Județean Cluj cu adresa nr. 6479/27.02.2018;
– actul nr.840/26.03.2018 al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
– actul nr.4428/ 27.03.2018 al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.
În conformitate cu:
– prevederile art.2 lit.a, j; art.3; art.4, art.7; art.11; art.22 lit.a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – art.2, art.4 alin.2, anexa nr.1 pct. 15 – poluări accidentale ale cursurilor de apă;
– prevederile Ordinului comun al M.A.I. și M.M.P nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
În temeiul drepturilor conferite de H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul nr.336/10.02.2017 al Prefectului Județului Cluj, privind reactualizarea componenței acestei structuri;

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
reunit în ședință extraordinară în data de 28.03.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se constată că fenomenul de poluare accidentală provenit de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât Cluj, prin antrenarea unui debit de levigat/amestec de apă-levigat în pârâul Zăpodie îndeplinește condițiile unei „situații de urgență” așa cum este definită de art.2 lit. a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2 Consiliul Județean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării „Închiderea depozitului neconform de deșeuri Pata-Rât” va valorifica în regim de urgență soluțiile stabilite prin raportul de expertiză a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât (cf. contractului nr.34019/208/2017), înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, prin adresa nr.6479/27.02.2018, astfel cum au fost concluzionate în actul înaintat de Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 9448/28.03.2018, cu respectarea normelor legale incidente în materie.
Art.3 Instituțiile statului cu atribuții în domeniu, respectiv:
• Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj;
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj;
• Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj;
• A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa;
• A.N. Apele Române – ABAST – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj;
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj;
• Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Vest
vor monitoriza în permanență, acțiunile și măsurile întreprinse de Consiliul Județean Cluj, urmărind respectarea tuturor reglementărilor legale incidente în materie, potrivit competențelor, în scopul stopării fenomenului de poluare accidentală de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât.
Art.4 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va acorda, prin Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale, constituit prin ordinul Prefectului Județului Cluj nr.537 din 08.12.2017, tot sprijinul necesar Consiliului Județean Cluj și instituțiilor publice implicate în restabilirea stării de normalitate la depozitul de deșeuri neconform de la Pata-Rât Cluj.
Art.5 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj va fi informat despre situația de urgență apărută.
Art.6 Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
PREFECT,
Dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEŞ

VICEPREŞEDINTE
Inspector Șef al I.J.S.U. „Avram Iancu” Cluj
Col. Ioan MOLDOVAN

Biroul de presă
29.03.2018

Paginile web ale Instituţiilor Prefectului au adoptat un model unitar

Paginile web ale Instituţiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informaţiile privind principalele servicii de interes pentru cetăţeni.

În scopul asigurării unei guvernări deschise, participative, responsabile și eficiente prin promovarea transparenței, Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Instituțiile Prefectului, a elaborat un format standard al paginilor de internet.

Noul format este structurat astfel încât să faciliteze accesul cetățenilor la informațiile privind principalele servicii publice oferite de către instituțiile prefectului, respectiv eliberarea pașapoartelor simple, gestionarea operațiunilor privind permisele de conducere și înmatricularea vehiculelor și eliberarea apostilelor pentru actele administrative.

Toate aceste date se vor afla în aceleași zone din meniurile tuturor Instituțiilor Prefectului.

Un alt aspect important și de interes public este reprezentat de faptul că site-urile preiau automat atenționările meteo emise de către Administrația Națională de Meteorologie.

Noile site-uri sunt disponibile la adrese de forma: [indicativ județ].prefectura.mai.gov.ro și sunt publicate și pe site-ul Guvernului României – http://gov.ro/ro/guvernul/organizare/prefecturi

Noul website al Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj poate fi accesat la următoarea adresă: cj.prefectura.mai.gov.ro

Şedinţa Colegiului Prefectural din luna ianuarie 2018

Colegiul Prefectural al judeţului Cluj se reuneşte în şedinţă ordinară miercuri, 31 ianuarie 2018, începând cu ora 14.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ Cluj.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judeţului Cluj, Casei Judeţene de Pensii Cluj, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj, Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj, Direcţiei Generale Regională a Finanţelor Publice Cluj, precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Cluj vor prezenta priorităţilor specifice aferente anului 2018, circumscrise politicilor guvernamentale.

Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi la şedinţa Colegiului Prefectural.

Biroul de presă
30.01.2018

Comemorarea Revoluției române din decembrie 1989

Prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, va participa joi, 21 decembrie 2017, ora 12.00, în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca, la ceremonia militar-religiosă dedicată cinstirii memoriei eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

De asemenea, Instituţia Prefectului – judeţul Cluj va depune în municipiul Cluj-Napoca, prin reprezentanţii săi, coroane şi jerbe de flori la hotel Astoria, fabrica de bere Ursus, Monumentul „Stâlpi împuşcaţi”, Piaţa Mărăşti (la Troiţă) şi la mormintele eroilor revoluţiei din Cimitirul Mănăştur.

Biroul de presă

20.12.2017