Ioan Aurel Chereches

Mesajul prefectului județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, cu ocazia ZILEI JANDARMERIEI ROMÂNE – 3 aprilie 2018

Celebrăm astăzi, cu mândrie și recunoștință, 168 de ani de la semnarea actului de înființare a Jandarmeriei române. Este o zi importantă care a definit, la momentul 1850, una din coordonatele României moderne și care ilustrează, în continuare, unul dintre dezideratele României contemporane: ordinea și siguranța Cetății.

De altfel, în ultimele trei decenii, Jandarmeria română a dovedit că reprezintă un pilon indispensabil al Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Națională, o instituție de mare autoritate și de mare demnitate, căci nu puține au fost situațiile în care intervenția ei a readus și menținut echilibrul, iar echilibrul este, într-o lume în permanentă mișcare, idealul spre care orice stat matur aspiră.

Totuși, nu Jandarmeriei române doresc să-i adresez astăzi felicitările mele, ci Jandarmilor ei, pentru că instituția nu e decât numele pe care efortul, curajul și devotamentul tuturor jandarmilor români îl poartă.

De aceea,
Domnule Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean, domnule Comandant al Grupării de Jandarmi Mobilă, dragi jandarmi,

Vă rog să primiți toată gratitudinea mea pentru activitatea dumneavoastră de fiecare zi, pentru promptitudinea cu care interveniți la toate evenimentele care vă solicită și pentru abnegația cu care vă îndepliniți sarcinile, oricât de grele.
Știu că sunteți oameni de arme – așa ne spune etimonul francez: gens d’armes – dar cred că nu sunteți numai atât. Sunteți oameni cu mult discernământ și sunteți oameni cu suflet, fiindcă numai astfel de oameni se pot jertfi pe sine pentru binele comun.
Vă felicit, de aceea, și vă urez, Inspectoratului de Jandarmi „Alexandru Vaida Voevod” și Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio Pop”, mulți ani curajoși în slujba Cetății!

La mulți ani!

Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj – PATA RÂT

Miercuri, 28 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la solicitarea Consiliului Județean Cluj transmisă cu adresa nr. 9448/23.03.2018, prin care s-a solicitat constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri de la Pata-Rât.
La ședință au participat un număr de 38 de membri, ședința fiind statutară.
A fost analizată solicitarea Consiliului Județean Cluj fiind adoptată cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru) Hotărârea nr.1 din 28.03.2018 pe care o redăm mai jos:

HOTĂRÂREA NR.1 din 28.03.2018

Având în vedere:
– adresa Consiliului Județean Cluj nr.9448/23.03.2018 prin care se solicită constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor produs la depozitul de deșeuri Pata-Rât, completată prin adresa nr.9448/28.03.2018;
– raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât cf. Contractului nr.34019/208/2017, înaintat de Consiliul Județean Cluj cu adresa nr. 6479/27.02.2018;
– actul nr.840/26.03.2018 al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
– actul nr.4428/ 27.03.2018 al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.
În conformitate cu:
– prevederile art.2 lit.a, j; art.3; art.4, art.7; art.11; art.22 lit.a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – art.2, art.4 alin.2, anexa nr.1 pct. 15 – poluări accidentale ale cursurilor de apă;
– prevederile Ordinului comun al M.A.I. și M.M.P nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
În temeiul drepturilor conferite de H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin Ordinul nr.336/10.02.2017 al Prefectului Județului Cluj, privind reactualizarea componenței acestei structuri;

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
reunit în ședință extraordinară în data de 28.03.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se constată că fenomenul de poluare accidentală provenit de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât Cluj, prin antrenarea unui debit de levigat/amestec de apă-levigat în pârâul Zăpodie îndeplinește condițiile unei „situații de urgență” așa cum este definită de art.2 lit. a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2 Consiliul Județean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării „Închiderea depozitului neconform de deșeuri Pata-Rât” va valorifica în regim de urgență soluțiile stabilite prin raportul de expertiză a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul neconform de deșeuri Pata-Rât (cf. contractului nr.34019/208/2017), înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, prin adresa nr.6479/27.02.2018, astfel cum au fost concluzionate în actul înaintat de Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 9448/28.03.2018, cu respectarea normelor legale incidente în materie.
Art.3 Instituțiile statului cu atribuții în domeniu, respectiv:
• Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj;
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj;
• Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj;
• A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa;
• A.N. Apele Române – ABAST – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj;
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj;
• Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Vest
vor monitoriza în permanență, acțiunile și măsurile întreprinse de Consiliul Județean Cluj, urmărind respectarea tuturor reglementărilor legale incidente în materie, potrivit competențelor, în scopul stopării fenomenului de poluare accidentală de la depozitul de deșeuri neconform Pata-Rât.
Art.4 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va acorda, prin Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale, constituit prin ordinul Prefectului Județului Cluj nr.537 din 08.12.2017, tot sprijinul necesar Consiliului Județean Cluj și instituțiilor publice implicate în restabilirea stării de normalitate la depozitul de deșeuri neconform de la Pata-Rât Cluj.
Art.5 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj va fi informat despre situația de urgență apărută.
Art.6 Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului Cluj.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
PREFECT,
Dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEŞ

VICEPREŞEDINTE
Inspector Șef al I.J.S.U. „Avram Iancu” Cluj
Col. Ioan MOLDOVAN

Biroul de presă
29.03.2018

Ambasadorul Cehiei la București în vizita la Instituția Prefectului

Miercuri, 21 martie 2018, la sediul Palatului Administrativ, prefectul județului Cluj, Ioan Aurel CHERECHEŞ, a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Cehe în România, E.S. domnul Vladimír VÁLKY, aflat pentru prima dată în vizită la Cluj-Napoca.

În cadrul întrevederii, Excelența Sa domnul Ambasador a subliniat faptul că cele două state se află într-un stadiu excelent de dezvoltare în foarte multe domenii având o colaborare vizibilă în domeniul economic, cultural și al artelor și relații foarte bune în cadrul Uniunii Europene, fiind vorba despre țări cu experiențe istorice similare.

În continuare, ambele părți au convenit asupra importanței intensificării relațiilor de colaborare, între județul Cluj și Republica Cehă, în domeniile economic, cultural, al învățământului, științei și turismului. De asemenea, domnul ambasador și-a exprimat dorința de a deschide calea spre dezvoltarea de parteneriate între instituții de învățământ preuniversitar și universitar din județul nostru și instituții similare din Cehia.

Alte subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat importanța creșterii capitalului ceh în județul Cluj, mai ales în domenii precum: infrastructura, transportul rutier și aerian.

Foto: click aici

Biroul de presă
21.03.2018

Inaugurarea noului sediu al Poliției municipiului Câmpia Turzii

Prefectul județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, a participat marți, 20 martie 2018, la inaugurarea noului sediu al Poliției municipiului Câmpia Turzii (strada George Coșbuc, nr. 24). Cu acest prilej, la sediul poliției a devenit operațional serviciul de eliberare a cazierului judiciar.

Mutarea sediului poliției într-o locație nouă este rezultatul unui protocol de colaborare încheiat la sfârșitul anului trecut între Instituția Prefectului – Județul Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și Primăria municipiului Câmpia Turzii, inițiatoarea acestui proiect.

Prefectul Ioan Aurel Cherecheș l-a felicitat pe șeful Poliției municipiului Câmpia Turzii, comisar șef de poliție Dorel Florian Fodorean pentru implicarea întregii echipe pe care o conduce în finalizarea procesului de mutare a sediului poliției, precum și pe primarul municipiului Dorin Lojigan pentru inițiativa și consecvența de care a dat dovadă pentru a pune în practică protocolul asumat.

„Noul sediu al poliției din Câmpia Turzii este unul modern, poate unul dintre cele mai moderne din țară. Este în primul rând meritul autorităților publice locale, al consilierilor locali care prin decizia lor au venit în sprijinul locuitorilor municipiului Câmpia-Turzii. Prin mutarea în noul sediu au de câștigat atât cetățenii, cât și angajații instituției, polițiștii care își desfășoară activitatea în cele mai bune condiții. Consider că este un câștig faptul că pentru eliberarea cazierului judiciar cei care solicită acest document nu mai trebuie să facă deplasarea la Cluj-Napoca. Treptat, ne dorim punerea la dispoziția cetățenilor și a altor operațiuni care privesc eliberarea pașapoartelor sau serviciul de înmatriculări”, a declarat prefectul Cherecheș.

Foto: click aici

Biroul de presă
20.03.2018

Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj în anul 2017

Colegiul Prefectural al judeţului Cluj se reuneşte în şedinţă vineri, 9 februarie 2018, ora 10.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ Cluj.

În cadrul şedinţei, prefectul judeţului Cluj, dr.ing. Ioan Aurel Cherecheş, va prezenta Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj în anul 2017.

Reprezentanţii mass-media sunt invitaţi la eveniment.

Biroul de presă
8.02.2018

Raport de evaluare a activității 2017PDF

Boboteaza 2018

Prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, a participat sâmbătă, 6 ianuarie 2018, la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului.
De asemenea, prefectul judeţului Cluj a asistat la slujba Sfințirii celei Mari a apei de Bobotează. În cuvântul rostit, ÎPS Andrei a explicat tradiția sfințirii apei în ziua de Bobotează – vezi video

Galerie foto

Comemorarea Revoluției române din decembrie 1989

Prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, va participa joi, 21 decembrie 2017, ora 12.00, în Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca, la ceremonia militar-religiosă dedicată cinstirii memoriei eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

De asemenea, Instituţia Prefectului – judeţul Cluj va depune în municipiul Cluj-Napoca, prin reprezentanţii săi, coroane şi jerbe de flori la hotel Astoria, fabrica de bere Ursus, Monumentul „Stâlpi împuşcaţi”, Piaţa Mărăşti (la Troiţă) şi la mormintele eroilor revoluţiei din Cimitirul Mănăştur.

Biroul de presă

20.12.2017