PNDR

Măsurile compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020 cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2018 pe terenurile agricole

Măsurile compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020 cu privire la măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2018 pe terenurile agricole
La nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă- Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- au fost elaborate o serie de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea si implementarea cu succes a angajamentelor si anume:
• pliant informativ privind schemele/ măsurile de plată pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de plată în campania 2018,
• pliant informativ privind completarea electronică a cererii unice de plată pentru anul 2018 folosind IPA Online,
• pliant informativ privind normele de eco-condiţionalitate aplicabile în anul 2018,
• afişe informative privind plăţile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020,
• broşura informativă privind măsurile compensatorii de dezvoltare rurală (masurile de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole în anul 2018,
• lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020,
• hărţile la nivel judeţean cu încadrarea unităţilor administrativ-teritoriale în zonele eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, indicånd arondarea acestora pe Centre Locale APIA,
• Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020,
• Calendarele de aplicare a lucrărilor agricole pe pajişti permanente şi pe terenuri arabile, în corelare cu obligatiile prevazute de angajamentele de agro-mediu si clima prevazute de pachetele Masurii 10, modelele de caiete de agro-mediu si pentru agricultura ecologica, insotite de instructiuni de completare, adresate beneficiarilor Masurii 10 si Masurii 11 din PNDR 2014-2020,
• brosura continand unele specii de plante care pot fi utilizate ca indicatori pentru pajiştile cu înaltă valoare naturala (HNV) din Romånia,
• Broşură conţinånd speciile de plante utilizate ca indicatori de management (intensiv sau extensiv) al pajiştilor permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romånia
Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă în anul 2018 se pot consulta la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Oficiile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Aceste informații sunt disponibile și în mediul online: click aici