SGG

Seminarul Regional „Împreună pentru dezvoltarea durabilă”

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului împreună cu Instituția Prefectului – Județul Cluj, din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, vă invită să luați parte la Seminarul Regional „Împreună pentru dezvoltarea durabilă”, un eveniment organizat pentru a dezbate revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României din 2008. La eveniment vor participa oficialități locale, conducători ai instituțiilor publice deconcentrate reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile, instituții publice centrale și locale, prefecturi și consilii județene.

Evenimentul va avea loc la Cluj-Napoca, în data de 16 Martie 2018, începând cu ora 10:00, la Casa de Cultură a Studenților, Sala Europa.

Acest eveniment se înscrie în acțiunile întreprinse de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului. În data de 14 noiembrie 2017, a avut loc la București, Conferința ,,Pentru un viitor sustenabil’’ în cadrul căreia a fost anunțată începerea revizuirii Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României.

În cadrul Summit-ului Națiunilor Unite din septembrie 2015, liderii la nivel global au adoptat cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. Acestea reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea sărăciei, de a lupta împotriva inegalităților și de a combate schimbările climatice.

România și-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul național necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD), astfel că Proiectul de Revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un demers concret realizat în vederea adoptării unui document programatic care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, în domeniul dezvoltării durabile, la prioritățile și contextul național, pe orizontul de timp 2030.

Cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, de a lupta împotriva inegalităților și de a combate schimbările climatice.

Așadar, vă invităm să fiți prezenți la un eveniment unde vom pleda pentru un viitor sustenabil adresat nouă și generațiilor care ne vor urma.
Accesul presei în sală este permis începând cu ora 09:30, iar până la ora 10:00 vor fi acordate interviuri de către Consilierul de Stat și Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, domnul László Borbély.

Contact:
Didona Goanță – Consilier Comunicare
Telefon: +4 0765 939 095

Biroul de presă
13.03.2018