Pașapoarte
Permise și înmatriculări auto
Apostilă

« Versiunea precedentă a website-ului Instituției Prefectului este disponibilă la adresa: www.old.prefecturacluj.ro »

Mesajul prefectului: 

Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, am datoria de a garanta respectarea legii și de a mă asigura că cetățenii județului Cluj au acces la servicii publice orientate eficient către nevoile lor reale. Atenția mea se concentrează, de aceea, asupra bunei funcționări a serviciilor publice deconcentrate și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale aflate, la nivel teritorial, în coordonarea Instituției Prefectului. Activitatea mea și a instituției pe care o reprezint nu se supune decât interesului național, prin aplicarea și respectarea Constituției statului român, a legilor țării, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului și a tuturor actelor normative în vigoare.

A asigura aplicarea legii, a veghea la menținerea ordinii publice și a răspunde la toate problemele cetățenilor în al patrulea cel mai mare județ al țării și, implicit, în al doilea cel mai mare municipiu al său ar putea constitui o provocare dezarmantă dacă nu aș avea convingerea că respectarea interesului național înseamnă respectarea interesului cetățeanului. Determinată să răspundă și celor mai neprevăzute impasuri administrative cu care s-ar putea confrunta, Instituția Prefectului – Județul Cluj intră cu acest crez în 2018, anul Centenarului Marii Unirii, asumându-l cu fermitate pentru toți anii ce vor urma.

Dr.ing. Ioan Aurel Cherecheş