Contractele de achiziții publice

Licitație deschisă

  • Anunt de participare nr. CN1053870/06.04.2023: ,,Servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul: Renovarea energeticǎ moderatǎ, modernizarea şi dotarea clădirii Palatului Administrativ al judeţului Cluj,, cu o valoare în sumă de 29.201.733,65 lei + TVA, finanțat prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării, axa 2, operațiunea B- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

         – https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100164561

         Data limită de depunere a ofertelor 12.05.2023, ora 15,00

         Anunțul de participare a fost publicat și în suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO/S) disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily), România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii de clădiri, nr.2023/S 070-210323 /07.04.2023.

        – TED este baza de date privind achizițiile publice din Uniunea Europeană. Puteți consulta baza de date disponibilă la următoarea adresă: http://ted.europa.eu/.