Organizare

CARIERA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL  CLUJ – .PDF

Anexa la Ordinul Prefectului – Judeţul Cluj nr 499 din 13.11.2017