Programul anual al achizițiilor publice

2024

 

2023

 

Programul achizițiilor publice pentru proiectul

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII PALATULUI ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CLUJ”

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII PALATULUI ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CLUJ”, Revizia 1

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017