Publicat în

Guvernul a decis, vineri, 9 noiembrie 2018, reducerea pragului minim de investiţii de la 3 milioane la 1 milion de euro, echivalent în lei, pentru firmele care vor să acceseze schema de ajutor de stat administrată de Ministerul Finanţelor pentru încurajarea investițiilor. Totodată, Executivul a modificat legislația ajutorului de stat, astfel încât proiectele care sunt depuse în termen și îndeplinesc […]

Publicat în

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020: Dezvoltarea sistemica a învățământului profesional și tehnic în concordanță cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel național, regional și local. Elevii din învățământul tehnic vor beneficia de formare profesională, inclusiv prin parteneriate cu firmele private din România și mecanisme de subvenționare a acestor operatori economici, în vederea creării viitoarei generații a forței de muncă, […]

Publicat în

Direcţia Generală pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare din cadrul Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte „Autorităţi locale: Parteneriate pentru oraşe durabile”. Obiectivul general al acestui apel este de a promova dezvoltarea urbană integrată prin parteneriate între autorităţile locale ale statelor membre ale UE şi ale ţărilor partenere, în conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă. Obiectivele specifice […]

Publicat în

Instituția Prefectului – Județul Cluj vă informează că, în cadrul Târgului internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei INDAGRA 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Această aplicație inovativă permite utilizatorilor să găsească, în timp real, produse alimentare certificate în zona în care se află, precum și […]

Publicat în

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 22.10.2018, varianta supusă consultării publice a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la […]