Documentele privind execuția contractelor

2023

Programul achizițiilor publice pentru proiectul

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII PALATULUI ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CLUJ”

Anul 2022

– Achiziții directe

 • Invitație depunere oferte de pret până la data de 18.11.2022 – ora 15 :00 pentru atribuirea contractului de lucrări de reparaţii curente la imobilul din loc. Cluj-Napoca, str.Andrei Mureşanu, nr.16, jud Cluj, sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Cluj, cu anexe – caietului de sarcini nr.30802/14.11.2022, modelul de formulare, draft contract.
  • Caiet de sarcini;
  • Model contract;
  • Formulare și modele de documente.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Lucrări de reparaţii curente la imobilul din loc. Cluj-Napoca, str.Andrei Mureşanu, nr.16, jud Cluj” operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. VALEX ORIZONT S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 168.157,13 lei la care se adaugă TVA, preț cu TVA 200.106,98 lei.

 

 • Invitatie depunere oferte de preț până la data de 10.11.2022 – ora 15 :00 pentru atribuirea contractului de lucrări de ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, la Palatul Administrativ al județului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu anexe – Autorizaţia de construire pentru lucrări de construcţii cu carater special nr.93-570.461/08.12.2021, Proiectul nr.11/2022 întocmit de S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., modelul de formulare, draft contract.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:  Lucrări de ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, la Palatul Administrativ al județului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. ALPINBISTBOLOG S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 132.730,19 lei, la care se adaugă TVA, preț cu TVA 157.948,92 lei.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 31.08.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate:
  • Caiet de sarcini;
  • Expertiza tehnică actualizată;
  • Certificat de urbanism;
  • Planuri – Certificat de urbanism.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 17.950,00 lei, exclus TVA.
 • Atribuire contract achiziție directăÎn atenția operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), modificată și actualizată conform contractului de prestări servicii nr. 6.609/31.05.2022, la imobilul monument istoric de categoria B de interes local – Palatul Administrativ al județului Cluj, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., cu o ofertă financiară în suma de 19.810,00 lei, firmă neplătitoare de TVA.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 29.07.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), modificată și actualizată conform contractului de prestări servicii nr.6609/31.05.2022, la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj”, cu anexe caiet de sarcini, formulare, draft contract
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 20.07.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de „furnizare gaze naturale”
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 21.07.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 01.07.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 23.06.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 16.06.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 03.06.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 19.05.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de „Servicii de modificare și actualizare a documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții prin Planul National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” conform caietului de sarcini cu anexe.
  • În atenția operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: de „Servicii de modificare și actualizare a documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții prin Planul National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. 3F STUDIO S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 64.400,00 lei +TVA, respectiv 76.636,00 lei.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 12.05.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte preț până la data de 29.04.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj;