ADV1278522

Anunț depunere oferte pentru atribuirea contractului de lucrări de proiectare, furnizare și montare de plase de protecție pe fațadă la clădirea Instituției Prefectului Județul Cluj, Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739. Număr anunț SICAP: ADV1278522- https://e-licitatie.ro