Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

‼️ În atenția opiniei publice!

➡️ Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea 53/2003-Codul muncii republicat, în data de 24 ianuarie 2024, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Cluj nu se va desfășura activitate de lucru cu publicul.

 

Preluări documente:

Cluj-Napoca

  • luni, marți, joi, vineri:08.30 – 16.30
  • miercuri:08.30 – 18.30
  • program audiențe: Marți 10.00 – 12.00

TURDA

  • 9:30 – 14:30 miercuri – alternativ

CÂMPIA TURZII

  • 9:30 – 14:30 miercuri – alternativ

NOTĂ: Preluarea cererilor la punctele de lucru Câmpia Turzii și Turda se face în baza programărilor online efectuate pe platforma https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte.

Informarea cetățenilor se face numai prin utilizarea site-urilor oficiale ale Direcției Generale de Pașapoarte (https://pasapoarte.mai.gov.ro) și al Instituției Prefectului – județul Cluj (https://cj.prefectura.mai.gov.ro/pasapoarte).

Informațiile privind detaliile despre documentele necesare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea pașaportului simplu electronic/temporar se regăsesc pe site-urile oficiale ale Direcției Generale de Pașapoarte făcând click aici .

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la numărul de telefon 0264440722

Adresa de email a Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Cluj este:

 pasapoarte-cj@mai.gov.ro.

Modele de documente privind serviciile puse la dispoziție de instituție

  • Cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la limitarea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate (pdf) – timp estimativ de completare 4 minute
  • Cerere pentru eliberarea adeverinței privind istoricul de pașapoarte (pdf) – timp estimativ de completare 4 minute
  • Cerere pentru studierea dosarului de pașapoarte (link) – timp estimativ de completare 2 minute
  • Cerere pentru eliberarea adeverinței pentru scutire de taxe vamale (link) – timp estimativ de completare 3 minute
  • Cerere pentru furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple (link) – timp estimativ de completare 6 minute

MODALITĂȚI DE ACHITARE A CONTRAVALORII PAȘAPORTULUI

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 152 din data de 01.09.2020  pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online (SNEP), se aduc modificări articolului 15^1 din Legea nr. 248/2005 în sensul că, suma reprezentând contravaloarea pașaportului se achită în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. (CNIN) prin mijloace de plată online, inclusiv SNEP – ghiseul.ro sau unități bancare, cu care CNIN încheie convenții în acest scop.

Plata contravalorii pașaportului se poate efectua la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank; – online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

În ceea ce privește recuperarea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, aceasta se realizează, la cererea scrisă a plătitorului adresată C.N.I.N., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri.

Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare, se depun, în baza programărilor on-line efectuate pe platforma https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte

Accesul solicitanților, și după caz, a reprezentanților legali în sediul serviciului public comunitar de pașapoarte în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor este permis în baza programării on-line și a documentului de identitate prezentat în original.

Pentru ridicarea pașaportului simplu electronic cetățenii au posibilitatea să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat la adresa de domiciliu/ reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea (cheltuieli de expediție 11,30 lei – TVA inclus, suportate de solicitant).

Potrivit dispozițiilor în vigoare, pașaportul simplu temporar nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, putând fi ridicat doar de la sediul serviciului unde s-a depus cererea.

Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale,  al adreselor de e-mail sau prin completarea, on-line, a formularelor postate pe site-urile unităților Ministerului Afacerilor Interne. Îndrumăm cetățenii să transmită solicitările/petițiile/recomandările prin intermediul adreselor de e-mail ale instituției noastre: pasapoarte-cj@mai.gov.ro.