Persoana responsabilă pt. relația cu societatea civilă