Carieră

A N U N Ț  anulare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante / temporar vacante din cadrul Instituțiilor Prefectului, urmare a notificării 5.989, nr. înreg A.N.F.P. 3112/18/01/ 2023.

A N U N Ț Consilier juridic, clasa I, grad superior, Compartiment Verificarea Legalității Actelor și Contencios administrativ – 342657.

A N U N Ț Consilier juridic, clasa I, grad superior, Compartiment Verificarea Legalității Actelor și Contencios administrativ – 456806.

! Perioada de depunere a dosarelor 10.02.2023 – 01.03.2023

 

A N U N Ț concurs consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

A N U N Ț concurs debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Cluj.

Rezultatul final al concursului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul privind selecția dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind rezultatul final al concursului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.