Carieră

Începând cu data de 16.10.2023 toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro.

REZULTATUL FINAL la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 02.11.2023.

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 02.11.2023.

REZULTATUL PROBEI SCRISE  la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 02.11.2023.

REZULTATUL SELECȚIEI dosarelor depuse pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 23.10.2023

ANUNȚprivind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior pentru personal contractul din cadrul Atelierului de Confecționat Plăci cu Numere de Înmatriculare Județene din cadru Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări

ANUNȚprivind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior

REZULTATUL FINAL la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 28.09.2023

REZULTATUL PROBEI INTERVIU – la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 28.09.2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE – la procedura de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 28.09.2023

REZULTATUL SELECȚIEI – dosarelor depuse pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public ca modalitate de dezvoltare a carierei pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile de participare stabilite în Codul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, în data de 28.09.2023

RAPORT FINAL –  pentru procedura de ocupare prin concurs a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartimentul IT, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj

REZULTAT FINAL –  pentru procedura de ocupare prin concurs a funcției publice de execuţie vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment IT

A N U N Ț – Rezultat selecţie dosare depuse pentru procedura de ocupare prin concurs a funcției publice de execuţie vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment IT

A N U N Ț – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel imediat superior

A N U N Ț – Consilier, clasa I, grad superior, Serviciul ERUIT, Compartiment IT – 342658

REZULTATELE FINALEla procedura de ocupare prin transfer la cerere a funcției  publice de execuţie vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional ASISTENT – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Resurse-Umane;

REZULTATELE FINALE la procedura de ocupare prin transfer la cerere a funcției  publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Financiar-Contabilitate;

A N U N Ț – Rezulat selecție dosare depuse pentru procedura de ocupare prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Financiar-Contatibilitate;

A N U N Ț – Rezulat selecție dosare depuse pentru procedura de ocupare prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR – Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Resurse Umane;

A N U N Ț   – Posturi ocupabile imediat prin transfer la cerere sau transfer în interesul serviciului pe o funcție publică de execuție vacantă echivalentă vechimii și pregătirii profesionale, începând cu 1 iulie 2023:

1 post – consilier, grad profesional superior, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Financiar-Contabilitate. Studii Superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență(domeniul Economic). Vechime , minim 7 ani în specialitatea studiilor.

1 post – consilier, grad profesional superior, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment IT. Studii Superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență(domeniul Informatic). Vechime, minim 7 ani în specialitatea studiilor.

1 post – consilier, grad profesional asistent, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Resurse Umane. Studii Superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență. Vechime, minim 1 ani în specialitatea studiilor.

3 posturi consilier juridic, grad profesional superior, Serviciul Juridic, Contencios-Adminsitrativ și Apostilă, Compartiment Verificarea Legalităților Actelor și Contencios Administrativ. Studii Superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență(domeniul Juridic). Vechime, minim 7 ani în specialitatea studiilor.

A N U N Ț  – privind procedura de selecție a dosarelor în cazul transferului la cerere pentru 1 post vacant de consilier, grad profesional superior, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Financiar-Contatibilitate ocupabil imediat prin transfer la cerere sau transfer în interesul serviciului pe o funcţie publică de execuţie vacantă echivalentă vechimii și pregătirii profesionale.

A N U N Ț  – privind procedura de selecție a dosarelor în cazul transferului la cerere pentru 1 post vacant de consilier, grad profesional asistent, Serviciul Economic, Resurse Umane și IT, Compartiment Resurse Umane, ocupabil imediat prin transfer la cerere sau transfer în interesul serviciului pe o funcţie publică de execuţie vacantă echivalentă vechimii și pregătirii profesionale.

A N U N Ț  anulare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante / temporar vacante din cadrul Instituțiilor Prefectului, urmare a notificării 5.989, nr. înreg A.N.F.P. 3112/18/01/ 2023.

A N U N Ț Consilier juridic, clasa I, grad superior, Compartiment Verificarea Legalității Actelor și Contencios administrativ – 342657.

A N U N Ț Consilier juridic, clasa I, grad superior, Compartiment Verificarea Legalității Actelor și Contencios administrativ – 456806.

! Perioada de depunere a dosarelor 10.02.2023 – 01.03.2023

A N U N Ț concurs consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

A N U N Ț concurs debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Cluj.

Rezultatul final al concursului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului – Județul Cluj.

A N U N Ţ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Bibliografia examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul privind selecția dosarelor depuse pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

Rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.

A N U N Ț privind rezultatul final al concursului la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj.