Onoare pentru Cluj

„ONOARE PENTRU CLUJ” este o distincție acordată anual de Instituția Prefectului – Județul Cluj unor personalități care, prin inițiativele și activitățile desfășurate în medii profesionale dintre cele mai variate (academic, cultural, artistic, economic, public, social, sportiv, civic, etc.), au contribuit la redefinirea calitativă a vieții clujenilor, precum și la promovarea unei imagini exemplare a județului Cluj în țară și peste hotare.

Începând din anul 2012, Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj acordă distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ – Cu dumneavoastră Clujul este mai bogat!” conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 134121 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la data de 03.01.2013, în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2012

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2013

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2014

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2015

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2016

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2017

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” CENTENAR 2018

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2021

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2022

Distincţia „ONOARE PENTRU CLUJ” 2023