Achiziții publice

Anul 2022

 

Achiziții directe

 

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

 

Anul 2021

 

Achiziții directe

 

 • În atenția, operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:
  „Sistem de supraveghere CCTV-IP a modului de desfășurare a examenului pentru obținerea permisului de conducere proba teoretică”, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: – S.C. IO PROTECT S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 7.379,20 lei +TVA, respectiv 8.781,25 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 15.12.2021, ora 15,00 privind achiziția directă ”Sistem de supraveghere video CCTV-IP a modului de desfășurare a examenului pentru obținerea permisului de conducere proba teoretică”.
 • Anunț privind Anularea achiziției directe „Lucrări de proiectare, furnizare și montare de plase de protecție pe fațadă la clădirea Instituției Prefectului Județul Cluj, Palatul Administrativ al Județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739”.
 • În atenția, operatorilor economici care au depus ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Lucrări de proiectare, furnizare și montare de plase de protecție pe fațadă la clădirea Instituției Prefectului Județul Cluj, Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739” operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: – S.C. WEBERBAU S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 131.973,24 lei + TVA, respectiv 157.048,16 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 22.11.2021 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739, conform invitației și a documentelor anexă:
 • În atenţia, operatorilor economici care au depus ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739,, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este :- S.C. RT Architecture S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 25.000,00 lei +TVA, respectiv 29.750,00 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 16.11.2021 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739, inclusiv a studiilor topografic, geotehnic, istoric şi a documentaţiilor pentru avizare faza D.A.L.I. , conform invitației și a documentelor anexă:
 • Achiziție directă anulată

Programul anual de achiziții publice

 

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2020

Donații

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Procedură simplificată

 • Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), expertiză tehnică și studii (geotehnic, topografic, istoric-arhitectural, altele), la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj pentru implementarea proiectului: ,,Pregătire documentație tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739
 • Anunț de participare simplificat
  SCN1074661/07.09.2020
  https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/contract-award-notices/list/18/1
  Anunț de atribuire la Anunț de participare simplificat
  SCNA1043999 / 12 oct. 2020
 • Comunicare oferta câștigatoare

Anul 2019

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2018

Programul anual de achiziții publice

Achiziții directe

Invitație de participare la achiziția Sistemului de securitate integrat de supraveghere video, alarmare (antiefracție și antiincendiu) și control acces pentru sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj

Cartuşe de toner pentru imprimante, copiatoare şi multifuncţionale

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2017

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)