Achiziții publice

Anul 2023

Achiziții directe

        – Invitație depunere oferte de preț până la data de 29.06.2023 – ora 15 :00 pentru atribuirea contractului de ,,Servicii de consultanţă în managementul de proiect pentru obiectivul ,,Renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, finanțat prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării, axa 2, operațiunea B – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” cu anexe:

 • caietul de sarcini nr. 6337/13.06.2023
 • model de formular PDF   WORD
 • draft contract consultanță
 •  În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Servicii de consultanţă în managementul de proiect pentru obiectivul Renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, finanțat prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării, axa 2, operațiunea B – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. TOMAD S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 235.000,00 lei la care se adaugă TVA, preț cu TVA 279.650,00 lei.

 

Licitație deschisă

 • Anunt de participare nr. CN1053870/06.04.2023: ,,Servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul: Renovarea energeticǎ moderatǎ, modernizarea şi dotarea clădirii Palatului Administrativ al judeţului Cluj,, cu o valoare în sumă de 29.201.733,65 lei + TVA, finanțat prin PNRR, componenta C5 – Valul Renovării, axa 2, operațiunea B- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

         – https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100164561

         Data limită de depunere a ofertelor 12.05.2023, ora 15,00

         Anunțul de participare a fost publicat și în suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO/S) disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily), România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii de clădiri, nr.2023/S 070-210323 /07.04.2023.

        – TED este baza de date privind achizițiile publice din Uniunea Europeană. Puteți consulta baza de date disponibilă la următoarea adresă: http://ted.europa.eu/.

 

Programul anual de achiziții publice

Programul anual de achiziții publice 2023

Programul anual de achiziții publice 2023 Revizia I

Anexa privind achizițiile publice directe pentru anul 2023

Anexa privind achizițiile publice directe pentru anul 2023 Revizia 1

 

Programul achizițiilor publice pentru proiectul

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CLĂDIRII PALATULUI ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CLUJ”

 

Anul 2022

Achiziții directe

 • Invitație depunere oferte de pret până la data de 18.11.2022 – ora 15 :00 pentru atribuirea contractului de lucrări de reparaţii curente la imobilul din loc. Cluj-Napoca, str.Andrei Mureşanu, nr.16, jud Cluj, sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Cluj, cu anexe – caietului de sarcini nr.30802/14.11.2022, modelul de formulare, draft contract.
  • Caiet de sarcini;
  • Model contract;
  • Formulare și modele de documente.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Lucrări de reparaţii curente la imobilul din loc. Cluj-Napoca, str.Andrei Mureşanu, nr.16, jud Cluj” operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. VALEX ORIZONT S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 168.157,13 lei la care se adaugă TVA, preț cu TVA 200.106,98 lei.

 

 • Invitatie depunere oferte de preț până la data de 10.11.2022 – ora 15 :00 pentru atribuirea contractului de lucrări de ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, la Palatul Administrativ al județului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu anexe – Autorizaţia de construire pentru lucrări de construcţii cu carater special nr.93-570.461/08.12.2021, Proiectul nr.11/2022 întocmit de S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., modelul de formulare, draft contract.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect:  Lucrări de ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, la Palatul Administrativ al județului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. ALPINBISTBOLOG S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 132.730,19 lei, la care se adaugă TVA, preț cu TVA 157.948,92 lei.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 31.08.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate:
  • Caiet de sarcini;
  • Expertiza tehnică actualizată;
  • Certificat de urbanism;
  • Planuri – Certificat de urbanism.
  • În atenţia operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 17.950,00 lei, exclus TVA.
 • Atribuire contract achiziție directă! În atenția operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), modificată și actualizată conform contractului de prestări servicii nr. 6.609/31.05.2022, la imobilul monument istoric de categoria B de interes local – Palatul Administrativ al județului Cluj, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. KION STRUCTURE DESIGN S.R.L., cu o ofertă financiară în suma de 19.810,00 lei, firmă neplătitoare de TVA.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 29.07.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), modificată și actualizată conform contractului de prestări servicii nr.6609/31.05.2022, la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj”, cu anexe caiet de sarcini, formulare, draft contract
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 20.07.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de „furnizare gaze naturale”
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 21.07.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 01.07.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 23.06.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 16.06.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 03.06.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Invitație depunere oferte de preț până la data de 19.05.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de „Servicii de modificare și actualizare a documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții prin Planul National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5- Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” conform caietului de sarcini cu anexe.
  • În atenția operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: de „Servicii de modificare și actualizare a documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiții prin Planul National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul renovării/ Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice/Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: S.C. 3F STUDIO S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 64.400,00 lei +TVA, respectiv 76.636,00 lei.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte de preț până la data de 12.05.2022 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului „Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj, cu respectarea cerințelor din invitație și caietului de sarcini anexate.
 • Achiziție directă anulată! Invitație depunere oferte preț până la data de 29.04.2022 – ora 13:00 pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ A PALATULUI ADMINISTRATIV PRIN ”MONTARE PLASE DE PROTECȚIE PE FAȚADE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CLUJ”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Cluj;

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2021

Achiziții directe

 • În atenția, operatorilor economici care au depus oferta pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:
  „Sistem de supraveghere CCTV-IP a modului de desfășurare a examenului pentru obținerea permisului de conducere proba teoretică”, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: – S.C. IO PROTECT S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 7.379,20 lei +TVA, respectiv 8.781,25 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 15.12.2021, ora 15,00 privind achiziția directă ”Sistem de supraveghere video CCTV-IP a modului de desfășurare a examenului pentru obținerea permisului de conducere proba teoretică”.
 • Anunț privind Anularea achiziției directe „Lucrări de proiectare, furnizare și montare de plase de protecție pe fațadă la clădirea Instituției Prefectului Județul Cluj, Palatul Administrativ al Județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739”.
 • În atenția, operatorilor economici care au depus ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: „Lucrări de proiectare, furnizare și montare de plase de protecție pe fațadă la clădirea Instituției Prefectului Județul Cluj, Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739” operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este: – S.C. WEBERBAU S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 131.973,24 lei + TVA, respectiv 157.048,16 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 22.11.2021 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739, conform invitației și a documentelor anexă:
 • În atenţia, operatorilor economici care au depus ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: ,,Servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739,, operatorul economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor este :- S.C. RT Architecture S.R.L., cu o ofertă financiară în sumă de 25.000,00 lei +TVA, respectiv 29.750,00 lei.
 • Depunere de oferte până la data de 16.11.2021 – ora 15:00 pentru atribuirea contractului de servicii de verificare tehnică a proiectelor la faza Documentație de Avizarea a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare și dotare clădire Palatul Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739, inclusiv a studiilor topografic, geotehnic, istoric şi a documentaţiilor pentru avizare faza D.A.L.I. , conform invitației și a documentelor anexă:
 • Achiziție directă anulată

Programul anual de achiziții publice

 

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2020

Donații

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Procedură simplificată

 • Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), expertiză tehnică și studii (geotehnic, topografic, istoric-arhitectural, altele), la imobilul monument istoric de categoria B de interes local- Palatul Administrativ al județului Cluj pentru implementarea proiectului: ,,Pregătire documentație tehnico-economică pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, monument istoric de categorie B, cuprins în Lista Monumentelor Istorice la poziția 739
 • Anunț de participare simplificat
  SCN1074661/07.09.2020
  https://e-licitatie.ro:8881/pub/notices/contract-award-notices/list/18/1
  Anunț de atribuire la Anunț de participare simplificat
  SCNA1043999 / 12 oct. 2020
 • Comunicare oferta câștigatoare

Anul 2019

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2018

Programul anual de achiziții publice

Achiziții directe

Invitație de participare la achiziția Sistemului de securitate integrat de supraveghere video, alarmare (antiefracție și antiincendiu) și control acces pentru sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj

Cartuşe de toner pentru imprimante, copiatoare şi multifuncţionale

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)

Anul 2017

Programul anual de achiziții publice

Centralizatorul achizițiilor publice și situația executării contractelor de achiziții publice pentru contractele cu valoare de peste 5000 de euro (actualizată trimestrial)