➡️ Comitetul Județean Pentru Situații De Urgență Cluj s-a reunit astăzi în ședință extraordinară.

➡️ Comitetul Județean Pentru Situații De Urgență Cluj s-a reunit astăzi în ședință extraordinară.
 
❗ Urmare a procesului verbal nr. 7574 din 24.06.2022, întocmit de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Chinteni. În cadrul Hotărârii CJSU nr. 99 din 28.06.2022, se constată lipsa apei potabile pe rețeaua de alimentare a comunei Chinteni (localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Sânmartin, Măcicașu) și s-a dispus următoarele măsuri:
 
➡️ Primăria și Comitetul Local pentru Situații de Urgență ale comunei Chinteni, în colaborare directă cu Compania de Apă Someș S.A., vor pune în practică, în regim de urgență și cu respectarea întocmai a prevederilor legale actuale în materie, măsurile și acțiunile stabilite în procesul verbal de constatare.
 
➡️ Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Chinteni va informa în permanență situația din teren, respectiv stadiul graficului de realizare a măsurilor stabilite cu scopul de a asigura sprijinul instituțional necesar și legal, astfel încât situația semnalată să nu pună în pericol comunitățile locale din zonă din cauza lipsei apei potabile.
 
➡️ Secretariatul Tehnic permanent al CJSU este asigurat de Centrul operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj.
 
🌐 Textul Hotărârii nr. 99 din 28.06.2022 poate fi vizualizat aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/37/2022/06/Hotararea-nr.99-din-28.06.2022.pdf