Comisia de analiză tehnică

Comisia de Analiză Tehnică (organism consultativ pentru emiterea tuturor actelor de reglementare privind protecția mediului) constituită conform art. 7 alin (2) din HG 445/2009).