Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit