Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport

Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport constituită conform Art 15. HG 116/2002.