Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme constituită conform Art. 3 din HG 25/2003.