Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Comisia Judeţeană în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi constituită conform Art.4 alin (6) din regulamentul de aplicare a HG 1054/2005.