Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006  constituită conform Art.6 din L. 9/1998, Art.5 din L. 290/2003,
Art. 4 din L 393/2006.