Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială constituită conform Art. 11 din HG 1217/2006.