Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013 constituită conform Cap II art. 5 din Legea 165/2013.