Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice constituit conform Art. 1 din HG 499/2004.