Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului constituit conform Art. 19 din Legea  319/2006.