Comunicat de presă- demersuri inițiate în urma intenției CPL CONCORDIA –FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL de a sista furnizarea de gaze naturale, la un număr însemnat de beneficiari de pe raza județului Cluj.

În urma intenției declarate de CPL CONCORDIA –FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL de a sista furnizarea de gaze naturale, pentru un număr de aproximativ 22.000 de consumatori (persoane fizice și persoane juridice) din județul Cluj, prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu, a solicitat acestui operator o întâlnire de lucru, mâine, 15.03.2022, la care vor participa și alți factori implicați, pentru a analiza situația de fapt și a identifica eventualele soluții viabile în acest context.

Până în prezent, au fost înaintate demersuri atât către autoritățile publice centrale (Guvernul României, Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) cât și către instituțiile statului organizate la nivelul județului Cluj ( Direcția Generală de Finanțe Publice Cluj, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea N-V, Consiliul Concurenței- Inspectoratul Teritorial Cluj) cu atribuții în domeniu, să procedeze la evaluarea/verificarea condițiilor în care a fost autorizat, respectiv condițiile de retragere din această activitate a operatorului economic menționat.

Impactul deciziei manageriale ale acestui operator economic, CPL CONCORDIA –FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL, este unul major negativ, atât din punct de vedere social – clienții, persoane fizice ale acestui operator economic fiind preponderent din mediul rural și din rândul populației îmbătrânite vulnerabile, cât și din punct de vedere economic.

Instituția Prefectului- Județul Cluj, prin instituțiile statului pe care le coordonează/conduce, va dispune toate măsurile necesare pentru ca procedurile legale și contractuale să fie respectate integral, atât în relația furnizor–client, cât și în relația statul român – agent economic, pe toate palierele adecvate situației de fapt. De asemenea, Instituția Prefectului- Județul Cluj va monitoriza în permanență această situație, până la găsirea unei soluții viabile pentru cetățeni.