Agenda de lucru a subprefectului II

Luni și Miercuri: exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate şi conducerea operativă (a instituţiei prefectului, cu excepţia Cancelariei prefectului);

Marți: elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;

Audienţe: orele 10.00 – 12.00.

Joi – Vineri: exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice deconcentrate şi conducerea operativă (a instituţiei prefectului, cu excepţia Cancelariei prefectului);