Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru pentru derularea POAD constituit conform Pct 4. Anexa 2 din HG 799/2014.