Mesajul prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul Zilei Unității Germane

”Aniversarea Zilei Unității Germane îmi oferă distinsa onoare de a transmite poporului german depline urări de prosperitate!

Contextul sărbătoririi celei de-a 32-a aniversări a Zilei Naționale a Republicii Federale Germania regăsește, în acest an, națiunile Europei sub pecetea amenințărilor virulente ale Rusiei la adresa stabilității și a păcii, prin războiul nejustificat de agresiune desfășurat împotriva Ucrainei.

Traversăm în prezent un moment de răscruce și de grea încercare în istoria Europei, cu ample consecințe în plan securitar, uman, economic și politic. Tocmai de aceea, episoadele din trecutul continentului nostru trebuie să ne servească drept reper în obiectivele strategice de promovare a ordinii internaționale bazate pe reguli și în misiunea neîntreruptă de reînsuflețire a democrației, a spiritului păcii și a solidarității.

Căderea Cortinei de Fier rămâne o pagină de istorie vie care ne responsabilizează și mai mult, cu precădere în aceste vremuri tulburi, să acționăm în sprijinirea democrației, drepturilor omului,  statutului de drept.

Unitatea și solidaritatea europeană sunt virtuțile noastre cele mai valoroase care întăresc aspirațiile națiunilor noastre de libertate, pace și consolidare a democrației. Europa este un proiect al speranței și al cutezanței, pe care avem datoria fermă să îl protejăm constant și cu determinare.

Valorile pe care România și Germania le împărtășesc reprezintă piatra de temelie a parcursului ascendent al colaborării noastre bilaterale.

Cei 30 de ani pe care îi aniversează prietenia româno-germană reprezintă ecoul legăturilor temeinice dintre națiunile noastre și întăresc valoarea parteneriatului în și pentru Europa, pe care ne-am angajat să îl promovăm activ.

Cooperarea dintre România și Germania stă sub emblema unui spirit de dialog politic dinamic, fiind animată de o colaborare economică viguroasă, inclusiv pe fondul interconexiunilor sociale și culturale strânse. Comunitatea română din Germania și cea germană din România sunt un puternic liant în acest sens.

Ne bucurăm că Germania este consacrată drept cel mai relevant partener economic al României și al treilea investitor în economia românească. Schimburile comerciale bilaterale cunosc o creștere semnificativă extrem de îmbucurătoare, iar acest curs trebuie consolidat. Această ascendență este un stimul suplimentar pentru consolidarea investițiilor consistente în sectoarele de referință pentru economiile țărilor noastre.

Pe acest fundal al aspirațiilor de acțiune în slujba solidarității europene și a întăririi parteneriatului în Europa, doresc să adresez ”La Mulți Ani Germaniei” și ”La Mulți Ani” cooperării noastre strategice!”

Nicolae-Ionel Ciucă,

Prim-ministru al României