Transparență

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică *)
– Decizia nr. 101 din 09.01.2018 a Directorului Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art. 33, alin. 4, lit. I din Legea 273/2006 este disponibilă aici: descarcă.pdf